GEO VERBANCK    

 

Portretten

 

Geo Verbanck was een uiterst begaafd portrettist. In zijn lange loopbaan als beeldhouwer heeft hij, voor zover wij momenteel hebben kunnen achterhalen, van meer dan 135 personen een portret gemaakt, hetzij in de vorm van een medaillon of plaket in bas-reliëf, hetzij als kop, hetzij als buste. In dat aantal zijn de portretten van zijn gezinsleden niet meegerekend. Die portretten werden in verschillende materialen afgeleverd. Soms werd een kop of buste enkel in gips afgegoten en al dan niet voorzien van een of andere fraaie patine aan de opdrachtgever overgemaakt. Gips werd namelijk niet altijd als een minderwaardig materiaal aangezien. Maar veel frequenter werd zo'n afgietsel in gips gebruikt om er een afgietsel in brons van te maken of om als referentie te dienen voor een exemplaar dat in marmer of hout werd gekapt.
Verbanck heeft talrijke koppen, busten en plaketten gemaakt van bekende personen. Dikwijls gebeurde dat in opdracht van een comité of organisatie die de persoon wilde huldigen. Het komt ook meermaals voor dat van eenzelfde persoon een kop of buste werd gemaakt, maar daarenboven ook nog een plaket of medaillon. Zo'n medaillon kon dan weer worden gebruikt om er via reductie een medaille of penning van te laten slaan, in een vooraf bepaalde oplage, om te worden uitgedeeld of verkocht en zo de kosten van het organiserend comité te drukken.
Van al de geportretteerde personen trachten wij zoveel mogelijk biografische duiding mee te geven om de context te schetsen. Al die verhalen brengen deeltjes van onze samenleving op een specifieke plek en tijdens een specifieke periode opnieuw tot leven en verruimen op die manier onze kennis en ons inzicht.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 02.12.2014

          

Antoon Buzzeo    

  

terug naar hoofdfpagina