Marcelline Pipyn

Onlangs had de Stichting Geo Verbanck het geluk een borstbeeld van een jong meisje aan te kopen. Samen met het borstbeeld werd een foto aangeboden van het meisje in kwestie. Op de rugzijde stond vermeld: "Madam Pipen Marselline, 1915".


Na enig opzoekingswerk kon worden achterhaald dat het om een zekere Marcellina Florentia Pipyn (°Gent 21.08.1899 - †Gent 07.11.1998) ging. Zij was de dochter van Octavus Victor Pipyn (°Gent 08.08.1868 - †Gent 14.12.1941) en van Josephina Palmyra Van den Abeele (°Gent 31.03.1875 - †Gent 17.08.1915). Vader was achtereenvolgens handelsvertegenwoordiger, bediende en handelaar.

Marcellines grootouders waren Gustavus Pipyn (°Gent 21.01.1843 - †Gent 27.02.1928) en Maria Josephina De Norre (°Gent 01.05.1845 - †Gent 02.01.1890). Gustavus was "professeur de l'école industrielle".

Volgens welk kanaal de familie Pipyn bij Geo Verbanck terechtkwam om in volle oorlogstijd het borstbeeld van Marcelline te laten maken, is helaas niet te achterhalen. Ook de aanleiding van deze opdracht is niet gekend. Was het nog vóór het overlijden van haar moeder, of daarna? Het beeld is in elk geval een bewijs dat Verbanck een uitstekend portrettist was. De gelijkenis met het meisje op de foto is namelijk treffend.

Marcelline huwde een eerste maal op 24.06.1920 met Georges Paul François De Potter (°Gent 18.07.1885 - †Gent 24.06.1930), een handelaar in koloniale waren. Na diens dood hertrouwde zij op 30.06.1934 met Joseph Casimir Marie Paul Anne Oborski (°Aalst 13.03.1894 - †Gent 07.03.1981), kolonel in het Belgisch leger. Aan beide huwelijken heeft ze geen kinderen overgehouden.

Op de Westerbegraafplaats te Gent bevindt zich een indrukwekkend grafmonument van de familie Pipyn (rij 4 - 64). De concessie voor dat graf werd in 1889 verleend aan "J. Charles Pipyn", wellicht Giullielmus Carolus Pipyn (°Gent 30.03.1833 - †Gent 23.03.1904), grootoom van Marcelline. Gelet op het vroege jaartal heeft dit grafmonument in de vorm van een neoclassicistisch tempeltje niets te maken met Geo Verbanck. Het is ook onwaarschijnlijk dat het stoffelijk overschot van leden van de rechtstreekse familie van Marcelline daar zouden zijn bijgezet.

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons. Van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 90; bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.

© Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 17.07.2013

terug naar portretten