Frans-Jozef Coppejans

 

 

Frans-Jozef Coppejans werd in Gent geboren in 1867. Hij volgde de opleiding schilderkunst bij broeder Mathias aan het Sint-Lucasinstituut te Gent, waar hij in 1890 de grote prijs behaalde. In 1896-1897 vervolledigde hij zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Hij werd leraar aan het Sint-Lucasinstituut en ook van de Rijkstuinbouwscholen te Gent en te Vilvoorde. Daarnaast was hij een gerenommeerde kunstschilder van hoofdzakelijk religieuze taferelen.
Frans-Jozef Coppejans was de belangrijkste bezieler van de in 1904 heropgerichte Gentse Koninklijke Souvereine Hoofdgilde van Sint-Joris, de gilde van de kruisboogschutters, waarvan hij de eerste Euverdeken werd. Hij bleef dit tot aan zijn onverwachte dood in 1947.

Geo Verbanck maakte het borstbeeld van de diep betreurde Euverdeken en het werd onthuld op 11 juli 1948.
Niettegenstaande Verbanck een telg was van de Koninklijke Academie en alle confreers van de Sint-Jorisgilde uit het katholieke Sint-Lucasinstituut kwamen, werd hij in 1908 aangezocht om lid te worden van de gilde. Dit is alleszins het bewijs bij uitstek dat zijn collega-kunstenaars hem dermate hoogschatten, dat ze hem graag in hun corporatie zagen.
Het jaar dat Verbanck tot de Sint-Jorisgilde toetrad, boetseerde hij ook reeds een borstbeeld van Euverdeken Coppejans en in 1910 maakte hij een rechthoekig plaket met de beeltenis van Coppejans in profiel.

 

Gegevens uit : BAILLIEUL B., Museum van de Koninklijke en Souvereine Hoofdgilde van Sint-Joris te Gent. Gids voor de bezoeker, Gent 1987; DE MAEYER J. (red.), De Sint-Lucasscholen en de neogotiek, 1862-1914, Leuven 1988.

© Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 08.01.2006.

terug naar portretten