André Vander Stricht

 

 

 


Verscheidene jaren geleden konden wij een mooie bronzen plaket verwerven (35 cm x 48 cm, met gebogen bovenzijde). Het betreft een portretplaket met een naar rechts gekeerd hoofd, gesigneerd onder de kraag: 1936 Geo. Verbanck. Onderaan staat in kloeke kapitalen de naam van André Vander Stricht.
André Odilon Audemare Vander Stricht werd te Gent geboren op 9 augustus 1889 als zesde kind van Alphonse Vander Stricht (1850-1936) en Delphine Platteau (1853-1930). (klik hier voor meer informatie over Alphonse Vander Stricht in de rubriek "portretten") Als eenentwintigjarige studeert hij als burgerlijk ingenieur af aan de Rijksuniversiteit Gent. Daarna volgt hij een voortgezette opleiding als brouwersingenieur aan het Institut Supérieur des Fermentations de Gand / Hoogeschool voor Gistingsbedrijven van Gent, waarna hij studiereizen in Duitsland, Bohemen en Oostenrijk onderneemt om de technieken voor het ontwikkelen van bieren met lage gisting te leren. Goed opgeleid neemt André de leiding van de brouwerij van zijn vader over, die hij in 1927 fuseert met de Brouwerij Versavel. De naam wijzigt hij in Brouwerij Excelsior. Die brouwerij zal vooral bekend worden voor zijn Star Pils.

De oculus in de geveltop was tot vrij recent gevuld met een vijfpuntige ster, verwijzend naar de naam van dat bier.


Tijdens het Interbellum werden de gebouwen aan de Steendam achteraan uitgebreid door een gloednieuwe en moderne brouwerij, ontworpen door ingenieur Albert D'havé (1880-1956), die samen met zijn broer een pionier van betonconstructies in Gent was. Het complex reikte tot de IJkmeesterstraat en het Nieuwpoort.


Na vele bloeiende jaren werd Brouwerij Excelsior overgenomen door Brouwerij Haacht uit Boortmeerbeek en in 1975 gesloten. Het gebouwencomplex bleef lange tijd leeg staan tot het uiteindelijk werd gesloopt en in 1997 vervangen door een sociaal huisvestingsproject dat naar de vroegere brouwerij werd genoemd. Een hoekfragment van het interbellumgebouw met de naam van de vroegere brouwerij in art-decoletters in een glas-in-loodraam herinnert thans nog aan dat verleden.


André Vander Stricht zette zich, naast de leiding van zijn brouwerij, ook steeds in voor het Institut Supérieur des Fermentations de Gand. Hij was actief lid van de Brouwersvereniging voor het Beroepsonderwijs / Société des Brasseurs pour l'Enseignement Professionnel, waarin hij zich in 1930 en de daarop volgende jaren met volle overgave inzette voor het behoud van het instituut in Gent en verhinderd heeft dat het werd verplaatst naar Brussel. Voor zijn bewezen diensten werd hij in 1934 verkozen tot erevoorzitter van de Brouwersvereniging.
In 1959 was het alweer André Vander Stricht die door zijn bijzondere kwaliteiten als onderhandelaar ervoor zorgde dat het Hoger Instituut werd overgenomen door de Staat. Door een fusie met het Rijkshoger Scheikundig Instituut te Gent werd het organisatorisch omgevormd tot het Rijkshoger Instituut voor Scheikunde en Voedingsindustrieën.


In 1942 richtte hij de Stichting André Vander Stricht op om steun te bieden aan biochemisch en fysiologisch onderzoek met directe toepassingsmogelijkheden in de wereld van brouwerijen, mouterijen en voedingsbedrijven. Zo sponsorde de Stichting tot in 1947 onderzoek naar onder meer eiwitten in gerst en hop. In dat jaar richtten de Belgische brouwers en mouters het Mouterij- en Brouwerijcentrum op dat veel grotere financiële mogelijkheden had dan de Stichting van Vander Stricht, waardoor haar activiteiten stil vielen. In 1971 pikte André Vander Stricht de draad weer op en nam hij het initiatief om met zijn Stichting het Proefstation, gehecht aan het Hoger Instituut financieel te ondersteunen en een driejaarlijkse Prijs uit te reiken aan jonge Belgische universitaire onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de menselijke celbiologie. De middelen kwamen van een gebouw in de Abrahamstraat, eigendom van de Stichting.
André Vander Stricht overleed op 10 september 1972 en werd bijgezet in het familiegraf op het Campo Santo te Sint-Amandsberg. (klik hier voor meer informatie over het familiegraf onder de rubriek "grafzerken") De werking van de Stichting werd op deskundige wijze voortgezet door medestanders en familieleden tot de algemene vergadering in januari 2003 besliste de Stichting te ontbinden en binnen de Koning Boudewijnstichting een Fonds André Vander Stricht op te richten om alzo het voortbestaan van het initiatief te verzekeren. Dat Fonds reikt driejaarlijks een Prijs uit aan een onderzoeker die verdienstelijk werk levert in het onderzoek naar de biochemische mechanismen bij kanker.

 

Gegevens uit:
- N., Le portrait de la semaine: M. André Van der Stricht, in La Flandre Libérale, 9-10 februari 1963,
- Gedenkboek 1886-1970. 80ste Verjaring Brouwersvereniging voor Beroepsonderwijs gesticht in 1886, Hogere School voor Gistingsbedrijven te Gent gesticht in 1887, Rijkshogerinstituut voor Scheikunde en Voedingsindustrieën; 75ste Verjaring Koninklijke Oudstudentenbond van de Hogere School voor Gistingsbedrijven te Gent gesticht in 1894, Gent, s.a. [1970].
- ANDRE VANDER STRICHT STICHTING, Hogeschool voor Gistingsbedrijven te Gent, thans Industriële Hogeschool van het Rijk C.T.L., Gedenkboek 1887-1987, Gent, 1987.
- BOGAERT C., LANCLUS K., VERBEECK M., Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 4na Stad Gent, Gent, 1976, blz. 494.
- DE SMET C., Hogeschool Gent 1748-1995, Gent, 2010, blz. 208.
- Website van de Koning Boudewijnstichting.
- Bevolkingsregisters van de stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.
- Gesprekken met de heer Jacques Vander Stricht, waarvoor onze hartelijke dank.

© Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 15.10.2014

terug naar portretten