Alphonsius VANDER STRICHT (1850-1936)

Delphine PLATTEAU (1853-1930)

 

Alphonsius Vander Stricht werd in Dikkelvenne geboren op 11 oktober 1850. Hij huwde met Delphine Marie Platteau (Velzeke-Ruddershove 03.08.1853 - Gent 04.11.1930). Het echtpaar kreeg kreeg zeven kinderen: Charles Oscar Victor(1878-1953), Joseph Ernest Hector (1880-1962), Aimée Irma Adeline (1881-1967), Ernest-Louis Remi (1883-?), René Arthur Omer (1884-1969), André Odillon Audemare (1889-1972) en Alice Bertha Maria (1891-1953).
Alphonsius overleed in Gent op 1 april 1936.

       

Familie Vander Stricht met v.l.n.r. André, Alice, Adeline, René, Delphine (zittend), Hector, Alphonse (zittend), Oscar, Ernest.

Alphonse Vander Stricht werd brouwer en baatte aanvankelijk een kleine familiebrouwerij uit in het nabijgelegen Dikkele. Later verhuisde hij naar de Steendam in Gent.(klik hier voor meer informatie in de rubriek "portretten")
Het imposante grafmonument in arduin bestaat uit een vierkant afgebakend bloemenperkje met voluten, waaruit zich centraal een achthoekige zuil op een rijk versierde sokkel verheft. De gedrongen zuil heeft een kapiteel met kleine voluten op elke hoek en bladmotieven. Daarboven staat een zware amfoor onder een gedrapeerd doek. De vierkante sokkel heeft op elke zijde een inscriptienis met erboven een ronde uitsparing voor een medaillon. In twee ervan zijn bronzen portretmedaillons van de hand van Geo Verbanck aangebracht: links dat van Alphonse Vander Stricht, rechts dat van zijn echtgenote Delphine Platteau. Beide medaillons dragen de signatuur van Verbanck en zijn gegoten bij Bronsgieterij Vindevogel.

    

Onder dat van Delphine Platteau staat de tekst: Sépulture / de la Famille / Alpse Vander Stricht / Platteau. Onder de portretmedaillon van Alphonse Vander Stricht staan de namen van alle familieleden die in het familiegraf rusten, acht in totaal: Delphine Platteau *4 VIII 1853 †4 XI 1930 épouse de / Alphonse Vander Stricht *11 X 1850 †1 IV 1936 / Jeanne Buysschaert *21 III 1886 †30 IX 1948 épouse de / Hector Vander Stricht *28 VII 1880 †22 VIII 1962 / Oscar Vander Stricht *8 V 1878 †16 IV 1953 époux de / Elvire Vyncke *25 IV 1882 †13 I 1954 / André Vander Stricht *9 VII 1889 †10 IX 1972 époux de / Jeanne Vande Genachte.

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 158-159 en uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 24.02.2007; aanpassing 15.10.2014