Diomède-Octave VANDERHAEGHEN (1847-1913)

Alice DE LA RUELLE (1852-1919)

 

Westerbegraafplaats te Gent, graf R251. Concessie verleend in 1921.

 

Op het centrale perk van de Westerbegraafplaats in Gent staat een monumentaal grafmonument van de familie Vanderhaeghen-De la Ruelle. Op een hoge, granieten sokkel prijkt een beeldengroep in zandsteen, bestaande uit een echtpaar dat een kind beweent dat zich tussen hen in bevindt. Alle figuren zijn levensgroot en rechtopstaand uitgebeeld.
Op de sokkel komen 4 namen voor, telkens met geboorte- en overlijdensdata.
Diomedus Octavus Vanderhaeghen werd op 23 mei 1847 in Gent geboren en staat in de bevolkingsregisters geregistreerd als "fabricant de toiles". Op 6 november 1875 huwde hij met Alice Prosperina Delaruelle (Gent 20.05.1852 03.11.1919). Hij overleed in Gent op 13 februari 1913.
Het echtpaar kreeg vier kinderen: Octavus Jacobus (1876-1940), Achilles Carolus (1878-1878), Mathildis Elisa (1880-?), Susanna Alice (1882-1882).
Octavus Jacobus werd industrieel ingenieur; Mathildis huwde met Edmond Van Hoorebeke, een industrieel; Achilles en Susanna stierven beiden amper enkele dagen na hun geboorte.
In het familiegraf rusten beide ouders en de twee kinderen die een wiegendood stierven.
De beeldengroep symboliseert het verdriet van de ouders over het verlies van hun pasgeborenen (hier voorgesteld als een jong kind).

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 104 en uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.

© Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 24.02.2007.