Marguerite SPELTINCKX (1909 1933)

Kerkhof van Gentbrugge, graf 1149. Concessie verleend in 1933.

 

Langsheen de afsluitingsmuur van het kerkhof van Gentbrugge bevindt zich de grafzerk van de familie Speltincx (op de grafzerk wordt de naam met ckx gespeld, maar in de bevolkingsregisters wordt consequent de spelling met cx gehanteerd, die wij hier overnemen). Volgens de aanduiding op de sokkel is het graf ontworpen door architect Robert Verbanck en uitgevoerd door L. Rigelle. Centraal staat een levensgroot zandstenen beeld van een treurende figuur, het hoofd voorovergebogen en verborgen onder lang haar. De figuur is gehuld in een kleed dat in symmetrische plooien tot op de grond reikt.
Marguerite Henriette Zélie Jean Speltincx werd te Gent geboren op 6 maart 1909. Zij was de dochter van Leon Joseph Charles Speltincx (°Ledeberg 25.05.1879 - †Brussel 21.11.1964) en van Lucie Marguerite Angelique Marie Bovy (°Schaarbeek 27.02.1885 - †Gent 14.01.1956). Zij overleed, ongehuwd, op 24-jarige leeftijd op 2 september 1933.
Haar vader, Leon, was directeur bij de machinefabriek Hercule, bestuurder bij de Compagnie Maritime Belge en bij Bernheim-Outremer. Bij Marguerites geboorte woonde het gezin aan de Steendam 76 te Gent. Het was bijzonder welstellend en had zelfs verschillende dienstmeiden en een gouvernante in dienst. In december 1911 verhuisde het gezin naar de Antwerpsesteenweg 72 te Sint-Amandsberg.
Leon Speltincx was een kunstverzamelaar en -mecenas en bibliofiel. Hij bezat bijv. een dichtbundel "Les Fleurs du mal" van Charles Baudelaire, dat speciaal voor hem door de eminente Gentse kunstschilder Jan Frans De Boever was geïllustreerd met 157 gouaches. Het kunstmecenaat had Leon duidelijk van zijn vader, Jean Vital Speltincx (°Vilvoorde 14.02.1851 - †Gent 29.10.1927). Die was bestuurder van de neutrale coöperatieve "Volksbelang" en zelf ook een fervent kunstverzamelaar en liet in 1899 aan de Meersemdries 4 te Gentbrugge een riant buitenverblijf bouwen op de plaats van een verdwenen kasteel dat minstens dateerde uit de 16de eeuw. Volgens oude prentbriefkaarten werd het "Villa Vital" genoemd.
De familie Speltincx was dus uitermate kunstminnend en had contacten met de Gentse kunstscène van die tijd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Leon Speltincx een beroep deed op een bekend Gents beeldhouwer - Geo Verbanck - om het graf van zijn betreurde dochter te voorzien van een indrukwekkend beeldhouwwerk.
Later werd ook het stoffelijk overschot van moeder (bijzetting 18.01.1956) en van vader (bijzetting 30.11.1964) in het graf bijgezet en werd het de graftombe van de "Familie Speltinckx".

De treurende figuur, "Droefheid" genoemd, heeft Geo Verbanck talrijke malen uitgevoerd in verschillende afmetingen en materialen: in lindehout, in ebbenhout, in brons, in steen. Twee exemplaren van ongeveer 2m50 werden door Verbanck tentoongesteld op de groepstentoonstelling van de kunstkring "Kunst en Kennis" van 3 tot 8 oktober 1926 in de Cercle Artistique et Littéraire in Gent. Dezelfde beelden zijn thans nog te zien aan de ingang van de nieuwe begraafplaats van Oostende, in de Stuiverstraat. Die werd in 1918 aangelegd als pendant van de oude begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg en pas vanaf 1925 in gebruik genomen. De omheining en de monumentale toegangspartij werden in 1929-1930 geplaatst.

 

 

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 195, uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh, uit: Kunst en Kennis Gent, Jubeluitgave bij het dertigjarig bestaan van den Kring, Gent 1927, blz. 65 en uit CORNILLY Jeroen, Memento mori: funerair erfgoed in West-Vlaanderen , in: In de Steigers, monumentennieuws uit West-Vlaanderen, 2000, jaargang 7 nr. 1, blz. 11.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck