Polydorus MARTOU (1845-1910)

Hortensia MODLINSKI (1849-1907)

Campo Santo in Sint-Amandsberg, graf I 234. Concessie verleend in 1907.

 

Polydorus Hippolytus Martou werd in Gent geboren op 8 april 1845. Hij werd brouwer en huwde met Hortensia Coleta Adriana Modlinski (Lille 23.09.1849 Gent 13.01.1907). Het echtpaar kreeg vier kinderen: Fernand (1883-?), Eugène (1884-1957), die de brouwerij overnam van zijn vader, Herman (1886-1967) en Marie Antoinette (1891-1907).


Het familiegraf bevat een hoge stèle in zandsteen waar in reliëf een engel in Art-Nouveaustijl is uitgekapt. Die houdt tussen de opengesperde armen een bronzen plaket vast met de portretkoppen van moeder en haar dochter, die amper zes dagen na haar overleed.

Dit grafmonument is het eerste waaraan Geo Verbanck heeft gewerkt.

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 147 en uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 24.02.2007.