Ange BUYSSE (1845-1933)

 

(op de foto klikken om een vergrote versie te zien)

 

Kerkhof van Gentbrugge, zonder nummer, ingemetseld in de buitenmuur van het koor van de kerk. Concessie verleend in 1933.

De arduinen grafplaat is ingemetseld in de koormuur. Er zijn 3 bronzen bas-reliëfs ingewerkt: bovenaan een medaillon met kelk en doornenkroon; onderaan twee engelenfiguren. In de voet van de grafplaat is de volgende tekst ingebeiteld: "Hier rust S.H. ANGE BUYSSE. Geb. te Gent den 8-8-1845. Alhier overl. den 10-10-1933. Oud missionaris in Kongo. Oud pastoor dezer parochie 1898-1909. Bestuurder van St.-Jozefgesticht. Bid voor hem." Ook de namen van de steenkapper (C. Malfait) en van de beeldhouwer (G. Verbanck) komen erop voor.

Angelus Buysse werd op 8 augustus 1845 in Gent geboren. Op 17 december 1870 werd hij tot priester gewijd en op 15 februari 1871 werd hij aangesteld tot geestelijk koster van Sint-Baafs te Gent. Daarna werd hij onderpastoor in verschillende parochies: Ouwegem (08.12.1873), Schellebelle (08.02.1875), Gentbrugge (09.08.1881) en hulpaalmoezenier in het Bijlokehospitaal te Gent (28.09.1882). Hij vervolgde zijn loopbaan als pastoor in Hundelgem (25.10.1889), Bottelare (18.05.1896) en Gentbrugge (24.11.1898). Tussendoor was hij gedurende bijna vijf jaar missionaris in het hospitaal van Kinkanda, Kongo (13.08.1891). In Gentbrugge nam hij ontslag als pastoor op 22 januari 1909, om aalmoezenier te worden bij de zusters van de Heilige Vincentius a Paolo in Gentbrugge, wat hij tot 29 november 1932 bleef. Hij overleed in Gentbrugge op 10 oktober 1933.

 

Gegevens uit: SCHOKKAERT Luc. (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997 , Leuven, Kadoc, 1997, blz. 58.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 20.02.2007.