Pierre VELGHE (1887-1974)

Jeannette CANSE (1912-2000)

Westerbegraafplaats te Gent, graf K1.

 

Op de Westerbegraafplaats in Gent bevindt zich het dubbelgraf van Pierre Velghe en Jeannette Canse. Op de stèle is centraal schematisch een scheepskraan uitgefreesd, waaraan een reddingsboei hangt waarin een scheepsanker en een wimpel met de initialen P.V. te zien zijn. Duidelijk het graf van iemand uit de maritieme sector. Aan weerszijden zijn portretmedaillons in brons aangebracht met de beeltenis van de overledene: links van Jeannette Canse, rechts van Pierre Velghe.
Petrus Velghe werd op 31 juli 1887 in Wachtebeke geboren. Op 20 oktober 1909 huwde hij met Amanda Swartelé (Sint-Kruis-Winkel 08.06.1890 – Gent 17.12.1936), dochter van een schipper, Frédéric Swartelé, die vier jaar eerder, op 6 juli 1905 was overleden. Bij hun huwelijk worden ze ingeschreven in Sint-Kruis-Winkel, wijk G, zonder vermelding van een straat of huisnummer, wat doet vermoeden dat het een schip betreft. Dit vermoeden wordt ook nog gestaafd door het beroep van schipper/reder dat werd opgegeven. Mogelijk heeft Petrus Velghe het schip van zijn overleden schoonvader overgenomen.
Samen kregen ze vier kinderen: Elza (1910-?), Franciscus (1912-1979), Audomarus (1914-1985) en August (1916-1987). Amanda Swartelé overlijdt op 46-jarige leeftijd.
Op 12 april 1947 huwt Petrus Velghe voor een tweede maal, met de 25 jaar jongere Jeannette Canse (Gent 05.05.1912 – Gent 28.03.2000). Bij haar geboorte was haar vader “opzichter van verzekeringen”; later staat hij ingeschreven als winkelier in kruidenierswaren, huurhouder en herbergier. Haar moeder was achtereenvolgens herbergierster (vermoedelijk “In de Vriendschap” aan de Olmstraat nr. 2 te Gent), winkelierster en huishoudster. Zij kregen één zoon, Gilbert (°1945).
Bij zijn huwelijk was Petrus reder, Jeannette herbergierster. Zij gaan in de Koning Albertlaan wonen. Vrij snel geeft Jeannette haar beroep op. Het “vervoer te water en handel in zand en grint” bracht vermoedelijk meer dan voldoende op om in hun levensonderhoud te voorzien, want in de jaren 1950-1960 konden zij er zelfs drie dienstmeiden op nahouden.
Petrus Velghe overleed op 27 februari 1974 in Gent; zijn echtgenote Jeannette Canse op 28 maart 2000.

             

De portretmedallions op hun graf zijn van de hand van Geo Verbanck.
In de schaarse archieven van Geo Verbanck staat op datum van 11 oktober 1955 : “2 medallions Velghe” voor de prijs van 18 000 frank. Op 17 november 1956 noteert Geo Verbanck : “medallion Mme Velghe” voor 6 000 frank.

 

 

Gegevens uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 28.02.2007.