Carolus VAN AUDENAERDE (1850-1918)

Josephina SULMON (1842-1910)

Campo Santo te Sint-Amandsberg, graf G275. Concessie verleend in 1910.

 

Carolus Van Audenaerde werd in Gent geboren op 27 augustus 1850 als zoon van een timmerman. In 1875 huwde hij met Josephina Alexandrina Sulmon (Gent 20.03.1842 06.12.1910). Het echtpaar kreeg twee dochters: Carolina Bernardina (1877-1951), die huwde met architect Edmond De Vos (1872-1949), en Alice Philippina (1879-?).
Carolus Van Audenaerde staat in de bevolkingsregisters geregistreerd als beeldhouwer maar ook als "maître pelletier" (bontwerker, pelsmaker).
De stèle van het graf is uitgewerkt als een rechthoekige deurnis waarin een levensgroot, bronzen beeld staat, 1911 gedateerd. Het betreft een treurende vrouw, gehuld in een tot aan de voeten reikend, gedrapeerd kleed.

       

Op het voetstuk twee bronzen plaketten met de beeltenis van de overledenen: links Josephina Sulmon, rechts Carolus Van Audenaerde.

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 157 en uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 24.07.2007.