Beste sympathisant,


Gedurende 4 dagen is Geo Verbanck te gast in Villa De Bondt aan de Krijgslaan 124 te 9000 Gent (hoek Vaderlandstraat en Krijgslaan).
De Stichting Geo Verbanck, de vzw Interbellum en Wim Vandekerckhove van Villa De Bondt nodigen u van harte uit om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling van exclusieve en nauwelijks bekende creaties van Geo Verbanck.
Vrijdag 8 september, zaterdag 9 september en maandag 11 september 2017 bent u van harte welkom tussen 14.00u en 18.00u.
Zondag 10 september, Open Monumentendag, ontvangen wij u ook graag vanaf 10.00u tot 18.00u.
Wij kijken uit naar uw bezoek.
Een mooie brochure waarin de figuren van beeldhouwer Geo Verbanck en architect Jan-Albert De Bondt worden belicht en alle tentoongestelde werken worden besproken, ligt op u te wachten.

Bob Autrique     Anthony Demey     Manu Van Dorpe

 

 

Geo Verbanck in Villa De Bondt


Geo Verbanck wordt op 28 februari 1881 te Gent geboren en schrijft zich in 1897 in aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van zijn geboortestad. Hij volgt de lessen in de beeldhouwkunst en wordt een gerenommeerd beeldhouwer, wiens productie tijdens het Interbellum hoge toppen scheert.
Jan-Albert De Bondt wordt op 22 augustus 1888 te Gent geboren en schrijft zich in 1906 in aan diezelfde academie. Hij wordt architect en creëert een resem gebouwen van uitmuntende architecturale kwaliteit.
Geen van beiden was nochtans voorbestemd om te worden wat hij geworden is.
In de levensloop van beide door en door Gentse kunstenaars vinden we talrijke parallellen. Beiden hebben het tijdens hun jeugdjaren niet breed gehad, waardoor zij om den brode moesten gaan werken. Gestimuleerd door derden schrijven zij zich in aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Na schitterende studies worden beiden ingezet voor bepaalde facetten van de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent. Beiden worden in 1924 benoemd tot leraar aan hun academie en beiden krijgen zij er de leiding van: Geo Verbanck van 1935 tot 1937, Jan-Albert De Bondt van 1939 tot 1944. Beiden hebben samengewerkt met de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene. Beiden zijn door de minister benoemd tot lid van het Oost-Vlaams Comité van Briefwisselende leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Voldoende raakvlakken dus om het opnieuw samenbrengen van deze uitzonderlijke figuren te verantwoorden, al is het maar in deze kortlopende tentoonstelling met hoofdzakelijk minder bekende beeldhouwwerken van Geo Verbanck in De Bondts eigen woonhuis.

 

 

 

verder op de website