Beste sympathisant,


Wij hebben het genoegen u nu al mee te delen dat onze Stichting, in samenwerking met de vzw Interbellum en Villa De Bondt naar aanleiding van de komende Open Monumentendag een beperkte tentoonstelling van exclusieve en nauwelijks bekende beelden van Geo Verbanck inricht in Villa De Bondt, Krijgslaan 124 - hoek Vaderlandstraat te Gent. De titel luidt Geo Verbanck in Villa De Bondt. Een mooie brochure waarin de figuren van beeldhouwer Geo Verbanck en architect Jan-Albert De Bondt worden belicht en alle tentoongestelde werken worden besproken, wordt momenteel voorbereid.

Wij openen op donderdag 7 september om 19.00u. De tentoonstelling kunt u bezoeken op vrijdag 8 - zaterdag 9 - maandag 11 september tussen 14.00 en 18.00u. Op zondag 10 september kunt u in de villa terecht van 10.00 tot 18.00u. Noteer alvast deze data in uw agenda, want zoals u het merkt, is de looptijd van deze tentoonstelling helaas beperkt en wij verwachten een flinke toeloop.


Wij hopen u daar zeker te mogen begroeten,


Bob Autrique    Anthony Demey    Manu Van Dorpe

 

 

 

verder op de website