Richard ROWAN (1865-1910)

Alice SCHELFAUT (1868-1943)

Westerbegraafplaats te Gent, graf 9/920. Concessie verleend in 1910.

 

Richardus Joannes Gregorius Rowan werd in Gent geboren op 28 mei 1865. Hij werd, net als zijn vader, onderwijzer. Op 19 augustus 1891 huwde hij met Alice Colette Schelfaut (Gent 03.10.1868 30.04.1943), een onderwijzeres in het stedelijk onderwijs. Zij kregen één zoon, Richard Paul (Gent 31.05.1892 25.02.1961), gehuwd met Adèle Irène Dua (Gentbrugge 30.07.1892 Gent 28.02.1968).
Richard Rowan overleed in Gent op 17 september 1910.
In het familiegraf rust het echtpaar Rowan-Schelfaut, met hun zoon en schoondochter.

Op de stèle prijkt een bronzen plaket van de hand van Geo Verbanck, met de beeltenis van Rowan, naar links kijkend. Eronder de tekst: "Aan Richard Rowan, zijne vrienden, 1865-1910". Het graf kwam er als gevolg van een wedstrijd. In 1910 schreef de kunstkring van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, "Kunst en Kennis", een wedstrijd uit onder zijn leden voor een grafmonument. Schilder Alphonse Bekaert en beeldhouwer Geo Verbanck werden laureaat.

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 91, uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh, en uit het artikel "Grafarchitectuur in het Gentse" van Marc Dubois, verschenen in "Brugs Ommeland", 1986 nummer 4, blz. 263.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 24.07.2007.