Oscar ROELS (1864-1938)

Margareta FAUCONNIER (1866-1934)

Westerbegraafplaats te Gent, graf 8/1370. Concessie verleend in 1920.

 

Oscar Augustus Roels werd in Gent geboren op 2 november 1864. Hij was de zoon van Franciscus, een houtzager/houtdraaier uit Sint-Niklaas, en van Theresia Brackenier.
Op 24 juli 1897 huwde hij met Margareta Carolina Fauconnier (Gent 20.07.1866 26.09.1934), die in de bevolkingsregisters als "artiest" staat geregistreerd. Het echtpaar bleef kinderloos. Hij overleed in Gent op 29 oktober 1938.
Oscar Roels studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Gent, o.m. bij Karel Miry, daarna was hij er van 1881 tot 1930 leraar notenleer. Hij was tevens organist en dirigent en zeer populair als auteur van talloze opera's, operettes, symfonisch werk, koorwerken, cantates, zangspelen en muziek voor de jeugd.
De graftombe vermeldt de tekst: "Familie O. Roels-Fauconnier. Hier rust Toondichter Meester Oscar Roels, 1864-1938".

Op de stèle een bronzen portretmedallion van Roels, naar links kijkend, van de hand van Geo Verbanck.

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 91 en 301, uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh en uit: Van Driessche Marie-Rose, Aspecten van het muziekleven te Gent in de 19 de eeuw. Proeve tot een systematisch-biografische benadering , onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 1998.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 24.07.2007.