Rosa Pauwels

 

 

Rosa Pauwels werd op 16 september 1889 in Gent geboren. Zij was de dochter van Pierre (Petrus) Pauwels en van Maria Amelia Dhondt. Het echtpaar had nog twee andere kinderen, Pierre (1887) en Maria (1888-1978). Zij bleef ongehuwd en overleed in Gent op 6 december 1974.

Rosa's vader, Petrus (1852-1896) was aanvankelijk timmerman in zijn geboortedorp Oosteeklo. Hij kwam naar Gent in 1884 om de zondagslessen aan het Sint-Lucasinstituut te volgen, waar hij een grote prijs beeldhouwkunst behaalde. Hij richtte in 1885 een atelier op dat zowel hout- als steensculpturen als kerkelijk en burgerlijk meubilair produceerde. Hij huwde in Gent op 18 augustus 1886 met Maria Dhondt. Op dat ogenblik staat hij in de bevolkingsregisters ingeschreven als beeldhouwer.

Pauwels' atelier bevond zich van 1887 af aan de Schouwvegerstraat 6 (na vernummering werd het nr. 8), in de onmiddellijke omgeving van het Sint-Lucasinstituut. Talrijke andere ateliers voor kunstambachten waren toen trouwens in die buurt gevestigd zo o.m. de ateliers van glazeniers als Verhaegen (Oude Houtlei), Ganton (Theresianenstraat) en Ladon (Hoogstraat), van decoratief schilderwerk als Cornelis of van beelden als Rooms (Schouwvegerstraat) wat de leerjongens de kans gaf op een gemakkelijke manier hun opleiding in het atelier te combineren met hun studie aan het Sint-Lucasinstituut.

De ateliers van gerenommeerde kunstenaars waren trouwens de hele 19 de eeuw dé plek bij uitstek voor de jongeren om hun eerste praktische ervaringen op te doen. Zo leerden de jonge beeldhouwers er bijvoorbeeld alle stappen die nodig zijn om een model in gips te maken en om het vervolgens in brons te laten gieten, of om het in steen over te zetten. Zij maakten er ook rechtstreeks kennis met de specifieke eisen die gesteld worden aan sculpturen die in een gebouw moeten worden geïntegreerd. Dergelijke praktijkervaring was onontbeerlijk om de meer theoretische lessen op school aan te vullen. Die lessen werden toen trouwens nog niet als volledig dagonderwijs gegeven, maar als avond- en weekendonderwijs.

Het was in het atelier van Petrus Pauwels dat de 14-jarige Geo Verbanck voor het eerst als leerjongen ging werken. Ongetwijfeld kwam hij daar in contact met de beide dochters van zijn baas en het is niet onwaarschijnlijk dat nadat Geo het atelier van Petrus Pauwels had verlaten zij toch nog goede contacten met hem zijn blijven onderhouden. Vooral Rosa had namelijk artistieke belangstelling.

Geo Verbanck boetseerde haar kop in 1937.

 

Gegevens uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh; ook dank aan de heer Henri Pauwels, neef van de geportretteerde, voor zijn persoonlijke getuigenissen; zie ook DE MAEYER J. (red.), De Sint-Lucasscholen en de neogotiek, 1862-1914, Leuven 1988, blz. 289, 367.

© Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 21.01.2006.

terug naar portretten