Joseph MORRAYE (1883-1944)

Aline BORMS (1877-1960)

Campo Santo in Sint-Amandsberg, graf A 171. Concessie verleend in 1947.

 

Josephus Achilles Morraye werd in Denderhoutem geboren op 23 april 1883 en overleed schielijk in Gent op 6 oktober 1944. Op 7 oktober 1907 huwde hij met Aline Ludovica Borms (Denderbelle 28.10. 1877 – Gent 09.09.1960), dochter van de burgemeester van Denderbelle. Het echtpaar vestigde zich aan de Frère Orbanlaan 36 in Gent.

Jozef Morraye was de zoon van Prosper, koopman in bieren en likeuren, handelsvertegenwoordiger en van Rosalie De Schrijver. Hij was de oudste van acht kinderen: Josephus (1883-1944), Arthur (1886-1933), Jules (1887-1959), Eduard-François (1890-1890), Marie-Emilie (1891-1978), Richard (1894-1973), Marie (1896-1984), Louis (1898-1967). Voor de jongste kinderen was hij zo'n beetje een vaderfiguur. Hij werd handelaar in kurken stoppen en richtte na de Eerste Wereldoorlog in de Lange Violettestraat in Gent een zaak op waar hij kurken en toestellen voor het bottelen van wijn en het automatisch reinigen van wijnflessen verkocht. In de Brusselse Plattesteen, pal bij de Beurs, had hij een verkoopkantoor. Later werd hij er medestichter van de Internationale Jaarbeurs van Brussel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven zij in het Franse Rouen.

Door zijn aanzien en inzet werd hij deken van de Lange Violettestraat. Hij was ook een van de bezielers en eerste voorzitter van het Syndicaat van de Federatie der Handelaars van Gent. Jozef en Aline kregen twee kinderen en acht kleinkinderen.

 

De grafzerk bezit een grote, rechthoekige reliëfplaat waarop een zittende moeder met kind en een rechtstaande man met een hamer en aambeeld. Bovenaan links de tekst: " J'ai toujours travaillé pour le bien général " , wat verwijst naar zijn intens sociaal engagement. Onderaan rechts de signatuur Geo Verbanck. Ongetwijfeld heeft zoon Clément contact genomen met Geo Verbanck. Hij kende namelijk het kunstenaarsmilieu goed en heeft zelf enkele boeken geschreven die geïllustreerd werden door Nojorkam (zoals bvb het boek Gent, de stad der drie Keizers , 1980). Clément heeft na de dood van zijn vader het bedrijf overgenomen. Meteen werd hij door de Gentse handelaars gevraagd zijn vader op te volgen als voorzitter van hun Federatie. Clément aanvaardde en werkte onmiddellijk de laatste droom van zijn vader uit: ook Gent een Jaarbeurs geven om de stad na de moeilijke oorlogsjaren er economisch opnieuw bovenop te helpen. Op 6 september 1946 opende de “Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen” zijn deuren in het Gentse Citadelpark, de eerste internationale jaarbeurs op het Europese vasteland na de bevrijding.

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 150, uit het boek 50 Jaar Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen, Gent 1995, uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh, en bekomen uit gesprekken en briefwisseling met kinderen en kleinkinderen.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 23.08.2007. Deze tekst werd integraal en ongewijzigd overgenomen door René Depaepe in de Mededelingen Heemkundige Kring Haaltert, jaargang 28, 2008, nr1, blz11.