Het monument ter ere van de gebroeders Hubert en Jan Van Eyck, de schilders van het 15de-eeuwse Lam-Godsretabel in de Sint-Baafskathedraal te Gent, werd door koning Albert plechtig onthuld op 9 augustus 1913.

De architectuur is van de hand van Valentin Vaerwyck; de beeldengroep van Geo Verbanck. Zij hadden pas in 1912 de opdracht voor dit monument gekregen van schepen Jozef Casier, voorzitter van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten en directeur van de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent. Die Wereldtentoonstelling was de gelegenheid bij uitstek om de stad een facelift te geven op urbanistisch en op architecturaal vlak. De ogen van de hele wereld zouden op Gent gericht zijn en voor de cultuur- en kunstminnende organisatoren van de Expo was dat dan ook het uitgelezen moment om gepaste aandacht te besteden aan de schilders van het wereldberoemde retabel. Een speciaal comité werd opgericht om fondsen te verzamelen uit kringen van kunst en geschiedenis, zoals musea, academies, universiteiten en particulieren uit binnen- en buitenland, om op het pleintje vóór het Geeraard de Duivelsteen, in de onmiddellijke nabijheid van de kathedraal, een monumentaal gedenkteken te realiseren, de beide schilders waardig.


De uitvoering van dat monumentaal geheel met 28 levensgrote menselijke figuren, in de spanne tijds die nog restte vóór de opening van de Wereldtentoonstelling, werd een ware heksentoer.


Geo Verbanck is er meesterlijk in geslaagd elke figuur individuele, sprekende gelaatsuitdrukkingen te geven. Dat nodigt je uit om het in detail te bekijken in plaats van het enkel in het voorbijgaan een vluchtige blik te gunnen. Geniet dan ook van de hierbij gevoegde detailfoto's

 

.