Alphonse LAMBORELLE (1838-1924)

 

 

 

Stedelijke begraafplaats Bleekmeers, Oude Burg, Lokeren.

Alphonse Lamborelle werd in Gedinne geboren op 6 december 1838. Hij studeerde voor onderwijzer en regent aan de Normaalschool te Nijvel (prov. Waals-Brabant) en kreeg een eerste lesopdracht in Mons (prov. Henegouwen). In 1864 werd hij regent in de pas opgerichte Stadsmiddelbare School van Lokeren. Toen de Katholieke Partij in 1875 in Lokeren aan de macht kwam, schafte zij die school af omdat die Ecole Moyenne volgens haar door de vrijzinnigen was opgericht tegen de Clergé om de katholieke middelbare school, Sint-Lodewijk, te dwarsbomen. Onmiddellijk daarop openden de liberalen op 2 oktober 1876 een Vrije Middelbare School en stelden Alphonse Lamborelle aan als directeur. Toen de liberalen in 1879 terug aan het bewind kwamen, nam de stad die school opnieuw over waardoor zij opnieuw een officiële school werd. In 1881 voorzag de Wet Van Humbeeck de mogelijkheid voor de regering om middelbare scholen op te richten waar zij het nodig achtte. Zo werd op 26 september 1881 de Stadsmiddelbare School van Lokeren een Staatsmiddelbare School voor Jongens.

Op 1 januari 1900 beëindigde Lamborelle na 36 jaar zijn loopbaan in het onderwijs. Tijdens een academische zitting in het Academiegebouw van Lokeren kreeg hij op 18 maart 1900 een uitvoerige hulde met toespraken van verscheidene liberale prominenten.
Alphonse Lamborelle kreeg drie zonen: Paul (1871-1943), geneesheer, volksvertegenwoordiger, senator en schepen van de stad Mechelen; Albert (1872-1953), geneesheer, gemeenteraadslid en burgemeester van de stad Lokeren; Georges (1875-1906). Het jaar van het overlijden van zijn jongste zoon gaat hij een grafconcessie aan op de stedelijke begraafplaats. De grafzerk, gemaakt door arduinkapper Charles Willems uit Lokeren (naam ingekapt in het front, onderaan rechts) bestaat uit een zware sarcofaag met daarachter een hoge stèle, bekroond door een wit marmeren gedrapeerd kruis. Op de sarcofaag staat: SEPULTURE / DE LA / FAMILLE / ALPHSE / LAMBORELLE. Alphonse Lamborelle overleed op 2 oktober 1924, in hetzelfde jaar als zijn echtgenote. Hij werd bijgezet in het familiegraf. Zijn begrafenis was indrukwekkend. Een grote stoet, gevormd door De Liberale Associatie en tweehonderd leerlingen en oud-leerlingen van de Middelbare School, en voorafgegaan door de liberale harmonie Sinte-Cecilia begeleidde de overleden oud-directeur naar zijn laatste rustplaats. De aangepaste stèle van het graf werd onthuld. Bovenaan was een bronzen portretmedaillon van de hand van Geo Verbanck aangebracht, met eronder een met een laurierkrans gesierde plaat met volgende tekst: AAN DEN HEER / ALFONS LAMBORELLE / OUD BESTUURDER / DER STAATSMIDDELBARE / JONGENSSCHOOL / TE LOKEREN / 1863-1899 / ZIJNE DANKBARE / OUD-LEERLINGEN.


In 2008 raakte het graf echter in zwaar verval. De tekstplaat kwam los van de stèle, brak in verschillende stukken en sleurde ook de portretmedaillon mee. Op vraag van de Stichting Geo Verbanck werd die plaket door de stedelijke diensten veilig opgeborgen. Omwille van de grote kosten die een restauratie van het grafmonument met zou meebrengen, is er van overheidswege op dit ogenblik nog geen beslissing genomen over de toekomst ervan en de eventuele bewaarplaats van de portretmedaillon.

 

 

Gegevens uit:
HENDERICKX L., De liberale beweging te Lokeren, 1872-1977, Lokeren, 1977.
HENDERICKX L. en HENDERICKX R., 125 jaar liberale beweging te Lokeren, 1872-1997, Lokeren, 1997.
HAVERMANS A., De stedelijke begraafplaats van Lokeren, een presentatie van een veelzijdig funerair onderzoek, in: "Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas", deel 115, Sint-Niklaas, 2012, blz. 194-195.


© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 28.08.2014