Jozef Horenbant

 

 

Jozef Horenbant werd in 1863 in Gent geboren en werd reeds op 11-jarige leeftijd ingeschreven aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van zijn geboortestad. Hij werd een gerenommeerd kunstschilder.
In oktober 1887 werd hij aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas aangesteld tot leraar van de pas opgerichte klas decoratieschilderen. In 1897 kwam ook de boetseerklas onder zijn leiding en in 1906 die van natuurschilderen. Hij zou meer dan 60 jaar verbonden blijven aan de Academie. Eerst als leraar, van 1899 af ook als directeur en tot lang na zijn pensionering in 1932, zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog als voorzitter van de jury. Na zijn aanstelling tot directeur bleef hij voor de klas staan.
Gedurende heel zijn loopbaan is hij in Ledeberg bij Gent blijven wonen, vanwaar hij naar Sint-Niklaas spoorde.
Naast zijn carrière als schilder, als leraar en directeur van de Academie voor Schone Kunsten en van de Stedelijke Nijverheidsschool, zette hij zich ten volle in voor het culturele leven in Sint-Niklaas. Zo speelde hij in 1905 een belangrijke rol bij de oprichting van een stedelijk museum voor Schone Kunsten en in 1913 bij de oprichting van een museum voor Toegepaste en Nijverheidskunst. Hij ontwierp het monument ter nagedachtenis van de Sint-Niklase majoor Benedikt Rolliers, die in 1831 een doorslaggevende rol had gespeeld bij het neerslaan van een orangistische opstand in Gent, dat in 1905 op het Regentieplein werd ingehuldigd naar aanleiding van de 75 ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid. In 1921 was hij betrokken bij de oprichting van de Wase Kunstkring, waarvan hij na de Tweede Wereldoorlog erevoorzitter werd.
In 1945 werd hem door de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en door de Stedelijke Nijverheidsschool een bronzen plaket met zijn beeltenis aangeboden, van de hand van Geo Verbanck.
Jozef Horenbant overleed in september 1956 in Gent.

 

Gegevens uit : SMET J., Tekenen destijds. 175 jaar Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas, Antwerpen 1988, blz. 67-97.

© Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 29.12.2005.

terug naar portretten