Maurice GOEBBELS (1897-1918)

Begraafplaats te Elsene, graf 2561.

Maurice Tony Emiel Goebbels werd te Berchem (Antwerpen) geboren op 7 juli 1896. Zijn vader was Louis Philippe Goebbels (°Brussel 28.07.1861 - †Schaarbeek 11.04.1899), "médecin vétérinaire agrée du gouvernement", op dat ogenblik gestationeerd in Berchem. Zijn moeder was Alice Emilie Joséphine Copette (°Elsene 16.05.1872 - †Gent 28.11.1948). Ook haar vader was veearts.
Na de vroegtijdige dood van haar echtgenoot, bleef de jonge weduwe nog tien jaar in Schaarbeek wonen. In 1909 verhuisde zij met haar 13-jarige zoon en haar broer Antoine Jean Baptiste Séraphin (°02.03.1868), een kapitein ter lange omvaart die feitelijk gescheiden leefde van zijn vrouw, naar de Sint-Annastraat 19 te Gent. Die woning was in 1908 ontworpen door architect A. Goetgeluck en in 1909 klaar voor bewoning. Het kleine gezin woonde er in de beginperiode met drie dienstmeiden.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ontvluchtte Alice Copette Gent. Eén dienstmeid bleef tijdens de hele bezetting het huis bewonen.
De jonge Maurice Goebbels sloot zich als oorlogsvrijwilliger aan bij het 1ste regiment van de Jagers te voet. Hij klom er op tot onderluitenant. Op 27/28 maart 1918 sneuvelde hij te Merckem, thans deelgemeente van Houthulst in de Westhoek. Zijn moeder, afkomstig van Elsene, verkoos er blijkbaar voor haar zoon te begraven in de gemeente waar zij geboren en opgegroeid was.
Zijzelf bleef tot aan haar dood in haar huis in de Sint-Annastraat in Gent wonen. Aan de voorgevel van haar huis bracht zij een bronzen gedenkplaat aan ter nagedachtenis aan haar gesneuvelde zoon.
De grafzerk van Maurice Goebbels op de begraafplaats van Elsene is door de lokale aannemer Emile Beernaert uitgevoerd in zwart graniet. De tombe bevat vooraan een ronde portretmedaillon van de gesneuvelde jongeman. Op de tombe ligt een stervende militair met de lippen aan de nationale driekleur.

 De bronzen portretmedallion en het monumentale beeld zijn van de hand van Geo Verbanck.
Vóór de tombe de tekst: "A Maurice Goebbels. Volontaire de guerre 1914. Breveté s/Lieutenant auxiliaire 1 e régiment des chasseurs à pied. Décoré de la croix de chevalier de l'ordre de Léopold II avec palme, de la Croix de guerre avec palme. Tombé glorieusement pour la Patrie à Merckem le 27 mars 1918. Il avait 21 ans."

Gegevens uit: VANDERVELDE Cécilia, Les Champs de Repos de la Région Bruxelloise , Brussel 1997, blz. 322; bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh; bevolkingsregisters van de gemeente Elsene, met dank aan mevrouw Chantal Bars.
Dank ook aan mevrouw Helena De Cuyper, huidige bewoonster van het pand in de Sint-Annastraat te Gent, die ons attent maakte op de gedenkplaat aan de voorgevel van haar huis.
© Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 24.02.2007, update18.07.2013.