Carolus GALLET (1845-1934)

Triphonia VAN CAUTEREN (1853-1913)

Westerbegraafplaats te Gent, graf J 205. Concessie verleend in 1913.

 

Carolus Joannes Gallet werd in Gent geboren op 18 augustus 1845. Hij werd handelsreiziger en daarna technisch bediende in de vlasfabriek La Lys. Hij huwde met Triphonia Marie Florentina Van Cauteren (Zele 21.07.1853 Gent 22.09.1913). Het echtpaar kreeg vier kinderen: Romain (1875-1875), die na amper drie maanden stierf aan een darmontsteking, Bertha (1877-1951), die huwde met Gustave De Taeye, een architect, Ernestine (1878-1961), gehuwd met een geneesheer en Julia (1880-1964), die ongehuwd bleef.
Carolus overleed in Gent op 26 oktober 1934.

De grafzerk bezit een monumentale arduinen stèle met een bronzen hoogreliëf van een levensgrote, zittende vrouwenfiguur met gedrapeerd kleed en ontbloot bovenlichaam. In de linkerhand houdt zij een bloemenruiker vast en met de rechterhand ondersteunt zij het hoofd. Het reliëf is gesigneerd door Geo Verbanck en 1914 gedateerd.

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 77 en uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 24.02.2007.