Gaby DEVIENNE (1906-1920)

Westerbegraafplaats te Gent graf C 82. Concessie verleend in 1920.

 

Gabrielle Marie Louise Angelique Devienne werd in Vinderhoute geboren op 16 november 1906.
Haar vader, Kamiel Devienne (18.08.1881), afkomstig van Zinnik, was aannemer van openbare werken, die wellicht om beroepsredenen nogal eens verhuisde. Op 15 februari 1904 kwam hij van Sint-Amandsberg naar Gent wonen, in Meulestede nr. 100. Op 26 april 1905 huwde hij met Martha Martens (Gent 03.03.1886 - Gent 09.08.1922) met wie hij op 13 juni van hetzelfde jaar naar Mechelen verhuisde. Van daar verhuisde het echtpaar blijkbaar naar Vinderhoute, waar hun dochter Gaby werd geboren. Zij verhuisden andermaal, dit keer naar Temse en op 18 maart 1913 kwamen ze zich opnieuw in Gent vestigen, in de Holstraat nr. 57 (Rue de la Caverne). Daar overleed de kleine Gaby op 18 mei 1920, amper 13 jaar oud. Zij kreeg een graf op de Westerbegraafplaats in Gent, met een witmarmeren borstbeeld van de hand van Geo Verbanck. Haar moeder overleed twee jaar later.
Vader Kamiel hertrouwde op 16 april 1925 met Gabriella Vanhoorebeke (Gent 14.11.1894), die helaas reeds op 27 november 1929 overleed.
De onfortuinlijke weduwnaar huwde voor een derde maal op 23 december 1933 met de 23-jarige Marguerite Calon (Gent 01.02.1910), met wie hij op 31 maart 1934 Gent verlaat en in Olen (Lichtaartsteenweg 78b) gaat wonen.

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 68 en uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 24.02.2007.