August Desmet

 

 

Augustinus Prosper Desmet werd te Gent geboren op 19 oktober 1887. Hij ging naar het Koninklijk Atheneum waar hij in 1904 afstudeerde. Van 1900 tot 1909 volgde hij ook lessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Tegelijkertijd studeerde hij aan de Gentse Universiteit, waar hij onder de leiding van Louis Cloquet in 1909 afstudeerde als burgerlijk ingenieur. Hij startte zijn loopbaan als architect-stagiair bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en in 1910 verwierf hij een reisbeurs van de universiteit waarmee hij naar de Ecole Nationale des Beaux-Arts in Parijs ging.

Van 1912 tot 1933 was hij leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent en tegelijkertijd (tot 1936) ook architect bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. In 1925 werd hij tevens aangesteld als docent aan de Universiteit te Gent, en in 1934 tot gewoon hoogleraar aan de Faculteit van de Wetenschappen, waar hij de cursussen Architectuur en Urbanisme doceerde. Op 2 december 1957 werd hij toegelaten tot het emeritaat. Hij was onder meer lid van Kunst en Kennis, de kunstkring van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, van het Oost-Vlaams comité van briefwisselende leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten (1952 tot aan zijn dood). Ook Geo Verbanck was van dit alles lid.

 

August Desmet bouwde verscheidene atelierwoningen in Latem voor bevriende plastisch kunstenaars. Hij is echter vooral bekend door de gebouwen die hij voor de Gentse Universiteit ontwierp : het Universitair Ziekenhuis (aangevat in 1936 en pas voltooid in 1959) en de Veeartsenijschool aan de Coupure te Gent (aangevat in 1934 en voltooid in 1957) waar heel wat beeldhouwwerk van Geo Verbanck te zien is. Hij overleed te Gent op 20 november 1967.

 

Gegevens o.m. uit : Liber Memorialis 1913-1960 Rijksuniversiteit Gent , deel 4, Gent 1960, blz. 395-396; Vlaamse Kunst , 2 de boek, Brussel 1960, blz. 67-68; BONTINCK G., In memoriam Prof. Ir. August Desmet (19 oktober 1887-20 november 1967), in : “Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België” Jaarboek 29, 1967, blz. 319.

© Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 28.12.2005.

terug naar portretten