Jozef Coupé

 

 

 Josephus Antonius Coupé werd te Gent geboren op 7 oktober 1854. Zijn vader Henricus (°Bottelare 08.09.1827) was muziekleraar en huwde in Ronse met Bonna Rosalia Fay (°Ronse 05.05.1825-†Gent 18.03.1903), huisvrouw. Het echtpaar verhuisde in oktober 1852, samen met Bonna’s zus, Marie-Louise, eveneens muzieklerares, naar Gent. Daar werden hun twee kinderen geboren : Symphorianus (°26.09.1853), die echter al na vier maanden overleed (†31.01.1854) en Josephus Antonius.
Na eerst in de Korte Meer nr. 3 gewoond te hebben, verhuist het gezin in augustus 1855 naar Onderbergen nr. 68, waar ook Bonna’s ouders, Jean-Baptiste Fay en Colette Euphrasia Brackelaire, en een tante, Marie Adèle Brackelaire, hun intrek nemen. In september 1863 verhuist het hele gezin andermaal, naar de Korte Violettenstraat nr. 29, waar Bonna ingeschreven werd als pianiste en Henri Coupé als muziekleraar aan het Sint-Barbaracollege.

Jozef Coupé werd op 7 juni 1878 tot priester gewijd en op 26 februari 1879 kreeg hij een betrekking als leraar aan het Heilig-Maagdcollege van Dendermonde. Hij bleef daar leraar tot 30 september 1887. Daarna keerde hij terug naar Gent, waar hij op 9 december 1892 hulpaalmoezenier werd van de centrale gevangenis. Hij overleed op 12 december 1919.

Deze medaillon met zijn beeltenis naar rechts gekeerd, dateert van 1917 en werd hem ongetwijfeld aangeboden naar aanleiding van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hulpaalmoezenier van de gevangenis. Van deze medaillon zijn ons een versie in gips en een in brons bekend. Op het exemplaar in gips komt enkel het hoofd van Jozef Coupé voor. De bronzen medaillon, gegoten door de Fonderie Vindevogel, zit gevat in een fraaie houten omlijsting. De figuur van Coupé is uitgewerkt met schouders waarover duidelijk zijn cape van geestelijke te zien is.

 

 

Gegevens uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh; het Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent; Leo Pée, Het Heilige-Maagdcollege 1834-1984. Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in het Dendermondse , Dendermonde 1986.

© Anthony Demey, Stichting Geo Verbanck, 15.12.2005 - update 07.04.2014

 

terug naar portretten