Leon CLAEYS (1870-1931)

Westerbegraafplaats te Gent, graf 11/789. Concessie verleend in 1909.

Jacobus Leonardus Claeys werd in Gent geboren op 9 februari 1870 als oudste zoon van een landbouwer-hovenier en van een mutsenmaakster. Zijn vader huwde op zijn sterfbed met zijn moeder. Hij werd eigenaar van een vlasfabriek/weverij en huwde met Rachel Francisca Roels (Gent 31.07.1869 19.03.1933). Het echtpaar bleef kinderloos.
Leon overleed op 22 april 1931.

Op de stèle van het graf prijkt een witmarmeren portretmedallion van Leon Claeys van de hand van Geo Verbanck. Afgaande op de namen op de tombe, rusten in het familiegraf behalve hij zelf ook moeder Maria Finjaer (1846-1925), broer Dominicus (1872-1909), schoonzus Leonie Vermeire (1865-1955) en zijn echtgenote Rachel Roels (1869-1933).

 

Gegevens uit: CAPITEYN A., DECAVELE J., In Steen en Brons van Leven en Dood, Gent 1981, blz. 60 en uit de bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 24.02.2007.