Huldeplaket Cyriel Buysse (1929)

In 1929 maakte Geo Verbanck een bronzen plaket met de beeltenis van de schrijver Cyriel Buysse. De bronzen plaket meet 17 x 14 cm en toont het hoofd van de geportretteerde in profiel, naar links kijkend. Op de halsafsnede komt de signatuur van Geo Verbanck voor, alsook het jaartal 1929. De plaket zit gevat in een kunstlederen lijst met art-decomotieven, gemaakt door Fr. Bilsen in Gent.

Cyrillus Gustave Emile Buysse werd in Nevele geboren op 20 september 1859 als oudste zoon van Ludovicus (1830-1901), stijfselfabrikant en later eigenaar van een cichoreifabriek, en van Maria Paulina Loveling (1832-1909), de oudere zus van de schrijfsters Rosalie (1834-1875) en Virginie Loveling (1836-1923). Cyriel ging naar het stedelijk onderwijs in Gent, thans Koninklijk Atheneum, maar voltooide zijn studies niet en ging op kantoor bij zijn vader werken. In 1878 werd hij ambtenaar van de burgerlijke stand in Nevele, waar hij voor het eerst blijk gaf van literair talent. Zijn vader vond dit maar niets, maar zijn moeder en zijn tante Virginie steunden hem in zijn ambities. Zijn vader zond hem verscheidene malen naar de Verenigde Staten “voor zaken”, maar telkens kwam hij zonder resultaten terug. Hij liet het zakenleven links liggen en zette zich voltijds aan het schrijven. Op 1 oktober 1896 huwde hij met de zeer welgestelde Haagse weduwe Nelly Tromp-Dyserinck, en vestigde zich in Den Haag. Na de geboorte van zoon René in 1897 bracht het gezinnetje de lente- en zomermaanden door in Afsnee en in Deurle, waar Buysse het contact kon onderhouden met Vlaamse schrijvers en met de kunstenaars van de Leiestreek, zoals de schilder Emile Claus. Lange tijd werd hij in Vlaanderen miskend als schrijver, vooral door de katholieke pers, ongetwijfeld omdat hij een vrijzinnige liberaal was met socialistische sympathieën. In 1921 kreeg hij de driejaarlijkse Staatsprijs voor Nederlandse Letterkunde voor zijn werken uit de periode 1915-1917 en toen hij zeventig werd, kreeg hij een grootse hulde in verschillende steden. Op zondag 27 oktober 1929 werd hij door de Vereniging van Letterkundigen, onder leiding van voorzitter August Vermeylen, in het Brusselse stadhuis gehuldigd. Zaterdag 14 en zondag 15 december 1929 volgde een hulde in Gent, de stad waar veel van zijn werk gesitueerd is. In de Lakenhalle werd een tentoonstelling aan zijn werk gewijd; in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg werden stukken van hem opgevoerd; in het Stadhuis kreeg hij een plechtige ontvangst en in het Posthotel-Flandria Palace op de Kouter werd een groots banket aangericht. Eind 1930 werd hij opgenomen als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent. Op zijn sterfbed werd hem door Koning Albert de titel van baron verleend. Cyriel Buysse overleed in Afsnee op 25 juli 1932. De bronzen plaket werd door Geo Verbanck vervaardigd naar aanleiding van de huldiging in Gent. De gevierde schrijver kreeg een exemplaar in zilver; daarnaast werd een beperkt aantal in brons gemaakt.

Gegevens uit biografieën door prof. dr. A.M. Musschoot en een folder “Huldebetooging Cyriel Buysse 14-15 december 1929”, bewaard in de Universiteit Gent, Archief, Handschrift III 16.

© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck, 09.02.2007.

terug naar plaketten