Antoon BUZZEO (1879-1943)
Jeanne KRIEGER (1883-1957)

 

(op de foto klikken om een vergrote versie te zien)

 

Westerbegraafplaats te Gent, graf K 366. Concessie verleend in 1941

Antoon Jacques Buzzéo werd geboren te Arnhem op 13 oktober 1879. In 1905 huwt hij met Jeanne Augustine Krieger (Gent 12.12.1883-Gent 22.09.1957) en vestigt zich in Gent, komende van Breda (Nederland). In de bevolkingsregisters staat hij vermeld als "foorreiziger" met de Nederlandse nationaliteit. Pas in 1929 verwerft hij de Belgische nationaliteit en staat hij ingeschreven als "nijveraar", later als "handelaar". Naar verluidt zou het echtpaar een fortuin hebben verdiend met de verkoop van wafels en pannenkoeken, eerst op kermissen, later in de zaak "Fritz" in de Veldstraat te Gent. Het echtpaar bleef kinderloos en Jacques Buzzéo overleed op 7 september 1943.Twee jaar eerder, in 1941, had hij een concessie op een perceeltje op de Westerbegraafplaats verworven. Hij liet door architect Bert Smets hun grafmonument ontwerpen maar dat bleek groter uit te vallen dan de aangekochte grond, wat hem er uiteindelijk toe noopte grond bij te kopen. Het graf zelf werd uitgevoerd door de steenhouwersfamilie Cornelis, gevestigd aan de Palinghuizen te Gent, vlakbij de Westerbegraafplaats.

Het graf met onmiskenbaar architecturale allures, is vrij zakelijk opgebouwd met onversierde, rechthoekige volumes. Centraal staat een soort portiek met op de kroonlijst de namen Buzzéo en Krieger in arduin uitgekapt.

In de diepe nis van de portiek, die wordt afgesloten door een opengewerkt bronzen kruis, staan de bronzen koppen van beide echtelieden, uitgevoerd door Geo Verbanck. De portiek wordt aan weerszijden geflankeerd door lage, langwerpige, rechthoekige volumes, eindigend op zijpanelen met de gegevens van de overledenen in arduin uitgewerkt: links: 1879-1943 / ANTOINE / BUZZEO; rechts: 1883-1957 / JEANNE / KRIEGER.

 

 

Gegevens uit:
CAPITEYN A., DECAVELE J, In Steen en Brons, van Leven en Dood, Gent, 1981, blz. 57.
BUERMANS J., Westerbegraafplaats: An Hernalsteen in topvorm op "haar" begraafplaats, in Nieuwsbrief nr. 62 - mei 2011 van de vzw Grafzerkje.
Bevolkingsregisters van de Stad Gent, met dank aan de heer Philippe Debergh.


© Anthony Demey Stichting Geo Verbanck , 25.08.2014, bijgewerkt 18.11.2014